#

Dobrodošli!

Knjigovodstvo Damar nudi širok spektar knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga, savjetodavnih usluga vezano za poreze, te podršku i pomoć prilikom otvaranja novih preduzeća i samostalnih preduzetništva. Detaljnije o našim uslugama možete pročitati ovdje.

Usluge

Imate vlastiti biznis?

Vodite vlastiti biznis, a potrebno vam je precizno i ažurno vodjenje poslovnih knjiga? Željeli bi ste da imate više vremena za unapređenje poslovanja, a ne da isto trošite na beskrajnu papirologiju? Kontaktirajte nas!

Kontakt

Usluge

Ponosni smo na našu desetogodišnju saradnju sa velikim brojem domaćih i stranih klijenata, kao i saradnju sa administrativnim službama, kako opštinskim tako i republičkim (Republički inspektorat za inspekcijske poslove, Poreska uprava, Uprava za indirektno oporezivanje itd.).

Usluge

Kontaktirajte nas

Razmišljate o pokretanju novog biznisa, a interesuje vas proces, mjesečne obaveze,takse i slično ? Kontaktirajte nas i zakažite besplatno savjetovanje kod licenciranog knjigovođe!

Kontakt

Usluge

 • Izrada i vođenje poslovnih knjiga propisanih zakonom.
 • Izrada i vođenje pomoćnih poslovnih knjiga: knjiga blagajne, višestruke analitičke kartice kupaca i dobavljača, knjige KUF i KIF,poslovi obračuna PDV-a, izrada PDV prijave i pratećih obrazaca, elektronsko podnošenje prijava.
 • Izrada i vođenje evidencija: imovine, materijala, zaliha u veleprodaji, zaliha u maloprodaji.
 • Obračun amortizacije.
 • Priprema potrebne dokumentacije za izradu temeljnih finansijskih izvještaja, kao i zakonom propisanih polugodišnjih i godišnjih obračuna.
 • Izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspjeha, obračun dobiti, naknade na dobit, prijava akontacije poreza na dobit za narednu godinu, bilans tokova gotovine, izrada poreskog obrasca i ostalih obrazaca određenih zakonom.
 • Izrada obračuna troškova prevoza, troškove dnevnica na službenom putu, naknada za godišnji odmor i sl.
 • Priprema potrebne dokumentacije za refundaciju doprinosa za bolovanje radnika, trudničko ili porodiljsko bolovanje.
 • Ostali poreski obrasci:prijave komunalne i republičke taksa, ON obrazac, obrazac za povrat poreza( za radnike).
 • Popunjavanje obrazaca propisanih od Republičkog zavoda za statistiku.
 • Izrada projekcijskih finansijskih planova u svrhu regulisanja i odobrenja bankarskih kredita.
 • Obračun plata radnika:prijava i odjava radnika, obračun neto i bruto dohodaka, administrativne zabrane,ugovor o djelu i povremenim i privremenim poslovima,izrada mjesečnih obrazaca prijave  poreza po odbitku i poreza na zakup.
 • Elektronsko podnošenje obrazaca Poreskoj upravi.

Savjetodavne usluge vezano za poreze, pomoć i podrška poslovanju, unapređenje biznis planova, rješavanje nedoumica i sl.

U našoj ponudi posebno izdvajamo usluge vršenja elektronskog plaćanja kao i obradu podataka za vođenje poslovnih knjiga na daljinu putem Remote Desktopa (posebna aplikacija preko koje knjiženja možemo vršiti direktnim pristupom na vaš računar,te tako vršimo uštedu vašeg vremena).

O nama

#
Danijela Skenderija
Licencirani knjigovođa

Sa dugogodišnjim iskustvom u privatnom sektoru i kao vlasnica knjigovodstvenog biroa „DAMAR“, Banja Luka, stekla je ugled i reputaciju kod velikog broja domaćih i stranih klijenata. Konstantno radi na unapređenju i dodatnom profesionalnom usavršavanju prateći trendove iz svijeta knjigovodstva, računovodstva i IT sektora.

Svojim klijentima pruža usluge na savremenim knjigovodstvenim softverima, ličnu i online podršku, a u cilju isporuke ažurne usluge i uštede na vremenu datih klijenata. Tečno govori i piše engleski strani jezik, a posjeduje i višegodišnje iskustvo u oblasti grafičkog dizajna i marketinga, te isto koristi za usmjeravanje klijenata u poslovanju.

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

mob: +387 65 / 337 - 435
tel: +387 51 / 920 - 137

knjigovodstvo@damar.finance

Kralja Petra I Karađorđevića 109, Banja Luka, Bosna i Hercegovina